Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik vanaf mei 2018 geen gebruik meer van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie werd, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), in het verleden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google verzocht deze data te vernietigen.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van informatie op onze site gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Inzage, correctie, recht van verzet & recht van vergetelheid

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft (ook als gebruiker), heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U heeft te allen tijde het recht om “vergeten” te worden, met dit verzoek zullen wij al de opgeslagen informatie verwijderen.

Met ingang van mei 2018 zijn alle gebruikersaccounts van de bezoekers verwijderd van onze website. Hiermee zijn alle bewaarde gegevens van deze gebruikers verwijderd. Enkel de opgeslagen reacties vanuit het verleden zijn nog als persoonlijke informatie toegankelijk. Deze reacties kunnen na een schriftelijk verzoek worden verwijderd. Het is met ingang van mei 2018 niet meer mogelijk reactie te plaatsen op onze website.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

© 2013  –  365Gaming Group . Onder voorbehoud van alle rechten.